Celem firmy ZEMAR jest spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów, co zamierzamy osiągnąć poprzez oferowanie wyrobów oraz usług o wysokiej i stabilnej jakości. Dążymy do tego, aby nasza Firma kojarzyła się z zaangażowaniem i profesjonalizmem na każdym etapie współpracy.

Deklarujemy nieustanne podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług w zakresie projektowania i produkcji etykiet, produkcji taśm termotrasferowych, dystrybucji i serwisu drukarek termicznych i termotransferowych oraz urządzeń do odczytów kodów kreskowych. Jako nadrzędne cele przyjmujemy:

 • osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji rynkowej w branży poligraficznej, zapewniającej identyfikowalność naszych wyrobów i zagwarantowanie pozytywnego wizerunku firmy,
 • uzyskiwanie zadawalających wyników finansowych, zapewniających sukcesywny rozwój firmy,
 • rozszerzanie oferty wyrobów w celu maksymalizacji satysfakcji odbiorców,
 • sprawne i skuteczne zarządzanie.
Powyższe cele realizować będziemy poprzez:
 • efektywne pozyskiwanie Klientów,
 • zapewnienie fachowej i przyjaznej obsługi,
 • profesjonalną i terminową realizację zleceń,
 • modernizację i optymalne wykorzystanie infrastruktury,
 • stałe inwestycje w rozwój technologiczny,
 • uznawanie Klientów za najlepszych doradców w doskonaleniu pracy oraz ciągłe monitorowanie ich potrzeb,
 • nadzorowanie zamówień od każdego Klienta indywidualnie,
 • ciągłe doskonalenie stosowanych metod we wszystkich dziedzinach organizacji firmy,
 • powierzanie odpowiedzialności za jakość wszystkim pracownikom,
 • stałe podnoszenie kompetencji pracowników,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • przestrzeganie zasad systemu zarządzania jakością przez pracowników ZEMAR,
 • odpowiedzialność za jakość naszych wyrobów i usług,
 • znajomość procedur postępowania,
 • nieustanne monitorowanie realizowanych procesów.
Założenia Polityki Jakości są znane i respektowane przez wszystkich pracowników. Deklarujemy nieustanne dążenie do spełnienia oczekiwań naszych Klientów, respektowanie prawa, doskonalenie skuteczności oraz rozwój systemu zarządzania jakością
© 2018: ZEMAR Kody Kreskowe Sp. z o.o.